Kalkulator

The fields with the red border are required.

Kalkulator Carine i MojShopping Naknade
Informativni Izračun Carine i PDV-a (Pošiljke iz SAD-a)
Pošiljke iz SAD-a
Vrsta Proizvoda
Carinska Stopa
Upišite cijenu proizvoda (US$)
Približna Težina (Lbs)
Obujam
Brzina Dostave
Vrsta Dostave
$ Euro Kn
Cijena proizvoda
Cijena dostave u Hrvatsku*
Vrijednost Narudžbe
Carina
Otpremničke usluge (Hr Pošte)**
PDV
Carinska vrijednost proizvoda***
  *Cijena dostave može biti nekoliko dolara manja ili veća što ovisi o vrsti, namjeni, veličini i drugim karakteristikama 
    proizvoda koje mogu utjecati na težinu pošiljke
 **Za pakete čiji je carinski iznos do 273kn, naknada Hrvatske Pošte je 5kn.  Za pakete čiji je carinski iznos iznad 273kn, 
    naknada Hrvatske Pošte je 1.83% od iznosa carine, s tim da je minimum 5kn a maksimum 80kn.
***Carinska vrijednost proizvoda = Cijena proizvoda + Cijena dostave
Informativni Izračun MojShopping Naknade
Usluga
$ Euro Kn
MojShopping Naknada
Ukupni Trošak i MS Naknada
Konsolidacija - Broj Paketa
Ostaviti 1 ukoliko nije potrebna konsolidacija